Тиждень дисципліни «Основи медсестринства»

У Медичному коледжі пройшов Тиждень дисципліни «Основи медсестринства».  

Традиційні уявлення про медичну сестру як фахівця, що виконує допоміжні в системі охорони здоров’я функції, безнадійно застаріли. Сьогодні до  професійних обов’язків медсестри  входять надання висококваліфікованої допомоги пацієнтам із використанням інноваційних медичних технологій, проведення автономної профілактичної роботи серед населення, підтримка та зміцнення загального стану їхнього здоров’я та ін. Утім результативність медичної допомоги пацієнту залежить не лише від виявлення сестрою необхідних фахових знань і умінь, а й від рівня засвоєння нею відповідних професійно-ціннісних пріоритетів. Тому цілеспрямоване формування професійних цінностей у майбутніх медичних сестер є необхідним складником їхньої фахової підготовки. То метою заходів тижня є:

  • Систематизувати знання, уміння, навички з дисципліни «Основи медсестринства»
  • Узагальнити та закріпити знання, уміння, навички
  • Наблизити до самостійного рішення творчих та ситуаційних задач
  • Привчити до творчої діяльності 
  • Формувати професійні цінності в процесі фахової підготовки
  • Акцентувати увагу на деонтологічні аспекти професії
  • Викликати почуття гордості та інтересу до професії, відповідальності, співчуття та поваги до пацієнта
  • Добитися усвідомленості мети, необхідності освіти
  • Завершити формування знань, навичок, вмінь

Дистанційно були проведені конференції:

«ХОСПІСНИЙ РУХ В УКРАЇНІ ТА НА ХАРКІВЩИНІ. МЕДСЕСТРИНСЬКИЙ ПРОЦЕС У ПАЛІАТИВНІЙ МЕДИЦИНІ»

«ПРОФІЛАКТИКА ТА ЛІКУВАННЯ ПЕДИКУЛЬОЗУ, КОРОСТИ, КЛІЩОВОГО ЕНЦЕФАЛІТУ»

«СУЧАСНІ МЕТОДИ  ГІГІЄНІЧНОЇ ОБРОБКИ РУК МЕДИЧНОГО ПЕРСОНАЛУ» для аудиторії ІІ курсу.