КОЛЕДЖ

Без названия

Медичний фаховий коледж ХНМУ – один з кращих в Україні вищих навчальних закладів, який випускає  молодших бакалаврів для лікувальних закладів.

Очолює колектив навчального закладу директор коледжу, кандидат педагогічних наук, викладач-методист Лебединець Тетяна Михайлівна.

У коледжі діють такі структурні підрозділи:  предметно-циклові комісії; методист; підрозділ щодо практичної підготовки та сприяння працевлаштуванню;  бібліотека; бухгалтерська служба; господарський підрозділ.

Відповідно до Програми розвитку медсестринства випускники коледжу можуть продовжити навчання за спеціальністю «Сестринська справа» та здобути вищу освіту за освітнім ступенем бакалавра та магістра.

Обладнання та оснащення кабінетів коледжу повністю забезпечують освітній процес. Укладено угоди з 16-ма лікувально-профілактичними закладами міста Харкова та області, в яких студенти проходять виробничу та переддипломну практику.

У  нашому навчальному закладі творчо працюють 39 співробітників. Серед них 27 викладачів. У тому числі  4  кандидати педагогічних наук, 19 викладачів мають  педагогічне звання «викладач-методист».

Уч

Викладачів  коледжу відрізняють глибина знань предмета, емоційність їх передачі, чуйність і увага до студентських потреб.

Колектив Медичного фахового коледжу плідно працює над вирішенням завдань подальшого вдосконалення освітнього процесу, посідає одне з провідних місць у системі підготовки кваліфікованих молодших бакалаврів для лікувальних закладів.

Освітній процес  спрямований на формування професійної, творчої, всебічно розвиненої особистості. Однією з форм удосконалення освітнього процесу є проведення тижнів окремих дисциплін. Систематично проходять тижні з генетики, анатомії, акушерства, гігієни, історії України та української культури, латинської мови.

Особливе місце в житті коледжу займає фізичне виховання та спорт як складова частина комплексного виховання гармонійно розвинутої особистості.

Педагогічний колектив працює над методичною проблемою: «Підготовка конкурентоспроможного фахівця на основі застосування в освітньому процесі інноваційних педагогічних технологій». З метою удосконалення методичного рівня і педагогічної майстерності викладачі вивчають освітні технології, розробляють методичні посібники для проведення теоретичних занять, знайомляться з передовим педагогічним досвідом.

Comments Closed