КОЛЕДЖ

Медичний фаховий коледж ХНМУ – один з кращих в Україні вищих навчальних закладів, який випускає кваліфікованих молодших спеціалістів для лікувальних закладів.
Очолює колектив навчального закладу директор коледжу, кандидат педагогічних наук, викладач-методист Лебединець Тетяна Михайлівна.

3

Відповідно до Програми розвитку медсестринства випускники коледжу можуть продовжити навчання за спеціальністю «Сестринська справа» та здобути вищу освіту за освітнім рівнем бакалавра та магістра.
Обладнання та оснащення кабінетів коледжу повністю забезпечують навчальний процес. Укладено угоди з 16-ма лікувально-профілактичними установами міста Харкова та області, в яких студенти проходять виробничу та переддипломну практику.

У  нашому навчальному закладі творчо працюють 39 вів. Серед них  4  кандидати наук, 15 викладачів мають  педагогічне звання «викладач-методист», 18 мають кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії».

1

2
Викладачів нашого коледжу відрізняють глибина знань предмета, емоційність їх передачі, чуйність і увага до студентських потреб.

Колектив Медичного коледжу плідно працює над вирішенням завдань подальшого вдосконалення навчально-виховного процесу, посідає одне з привідних місць у системі підготовки кваліфікованих молодших спеціалістів для лікувальних закладів.

Навчально-виховна робота педагогічного колективу спрямована на формування професійної, творчої, всебічно розвиненої особистості. Однією з форм удосконалення навчально – виховного процесу є проведення тижнів окремих дисциплін. Систематично проходять тижні з генетики, анатомії, акушерства, гігієни, історії України та української культури, латинської мови.

Особливе місце в житті коледжу займає фізичне виховання та спорт як складова частина комплексного виховання гармонійно розвинутої особистості.

Педагогичний колектив працює над методичною проблемою: «Підготовка конкурентоспроможного фахівця на основі застосування в навчально–виховному процесі інноваційних педагогічних технологій». З метою удосконалення методичного рівня і педагогічної майстерності викладачі вивчають освітні технології, розробляють методичні посібники для проведення теоретичних занять, знайомляться з передовим педагогічним досвідом. Багато уваги приділяється у коледжі розвиткові творчих здібностей майбутніх спеціалістів,  активним формам і методам навчання:

–         студентські науково-практичні конференції;

–         зустрічі з досвідченими майстрами своєї справи;

–         зустрічі з випускниками;

–         виставки-конкурси газет, рефератів, санбюлетенів;

–         конкурс «Краща за фахом»;

–         виставки творчих робіт з різних дисциплін.

Comments Closed