ЦИКЛОВА КОМІСІЯ ГУМАНІТАРНОЇ ТА СОЦІАЛЬНО – ЕКОНОМІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ

4Глотова Людмила Іванівна

Голова циклової комісії гуманітарної  і соціально-економічної   підготовки 

Спеціаліст вищої категорії, викладач-методист, викладач дисциплін: «Іноземна мова (за професійним спрямуванням)». «Основи латинської мови з медичною термінологією»

 

Проблема, над якою працює циклова комісія – втілення в навчально-виховний процес іноваційних технологій, підвищення педагогічної майстерності викладачів.

Методична работа ціклу спрямована на:

  • вироблення єдиної педагогічної позиції, спільних цінностей, традицій з питань організації навчально – метадичної роботи;
  • розвіток педагогичної майстерності та прфесіналізму викладачів;
  • участь у створенні цільної системи рейтингового мониторінгу та оцінювання якості освіти;
  • залучення викладачив циклу до участі в конференціях, педагогічних читаннях, методичних семінарах, виставках, видання посібників;
  • виявлиння, узагальнення, поширення педагогічного досвіту, обмін цінними методичними знахідками, впрвадження досягнень педагогічного досвіту;
  • формування інноваційного середовища, активне користування інновацій у навчальному прцесі, іноваційно – творчий підхід до навчально-виховного процесу;
  • забеспечення законодавчого та інструктивно – методичного супроводу навчального прцесу.

Склад Циклової комісії з питань гуманітарної  і соціально-економічної   підготовки  Медичного коледжу ХНМУ

Брюхович Віталій Іванович – Спеціаліст вищої категорії, викладач-методист викладач дисципліни «Фізичне виховання». 

Волятицька Ніна Володимирівна – викладач дисципліни «Основи економічної теорії»

Гук Інна Павлівна – Спеціаліст вищої категорії, викладач-методист, викладач дисциплін: «Українська мова», «Українська мова (за професійним спрямуванням)», «Іноземна мова (за професійним спрямуванням)»

Лебединець Тетяна Михайлівна –  Спеціаліст вищої категорії, викладач-методист, к.пед.н. викладач дисциплін: «Історія медицини та медсестринства», «Медсестринська етика і деонтологія», «Основи філософських знань», «Історія України»

Сосновська Руслана Станіславівна – Спеціаліст другої категорії, викладач дисциплін: «Людина і світ», «Безпека життєдіяльності», «Основи правознавства», «Основи права», «Соціологія»

Хіжняков Юрій Олександрович – Спеціаліст першої категорії викладач дисциплін: «Фізична культура», «Захист Вітчизни» «Фізичне виховання».