ЦИКЛОВА КОМІСІЯ ПРИРОДНИЧО – НАУКОВОЇ ПІДГОТОВКИ

3

Мальована Майя Петрівна

Голова циклової комісії природничо-наукової підготовки

Спеціаліст вищої категорії, викладач-методист, викладач дисциплін: «Інфектологія»,  «Медсестринство в інфектології», «Фармакологія та медична рецептура», «Соціальна медицина та організація охорони здоровя».

 Головна мета роботи циклової комісії полягає в підвищенні якості успішності студентів, розвитку творчих здібностей, вихованні всебічно розвиненої особистості.

 Методична проблема – продовження роботи по втіленню інноваційних технологій в навчальний процес: ділових ігор, тестових та ситуаційних завдань, відеофільмів, методичних посібників з метою оновлення змісту навчання та підготовки конкурентоспроможного фахівця, удосконалення напрацьованого матеріалу.

Склад Циклової комісії з питань природничо-наукових дисциплін  Медичного коледжу ХНМУ

Агапова Вікторія Юріївна Спеціаліст вищої категорії, викладач-методист, викладач дисциплін «Фізіологія», «Патоморфологія та патфізіологія», «Репродуктивне здоров’я та планування сім’ї».
Будзин Ігор Васильович Спеціаліст вищої категорії, викладач-методист, викладач дисциплін: «Епідеміологія», «Анатомія людини», «Фізіологія», «Основи екології та профілактичної медицини», «Патоморфологія та патфізіологія»
Коваленко Ольга Володимирівна Спеціаліст другої категорії, викладач дисциплін: «Основи психології та міжособове спілкування», «Основи загальної та медичної психології», «Основи медсестринства», «Загальний догляд за хворими та медична маніпуляційна техніка».
Полянська Олена Іванівна Спеціаліст вищої категорії,  викладач-методист, викладач дисциплін: «Основи медичної генетики», «Медична хімія», «Медична біологія», «Географія», «Біологія».
Федорова Світлана Євгеніївна Спеціаліст першої категорії, викладач дисциплін: «Основи медичної інформатики», «Основи біологічної фізики та медична апаратура», «Інформатика», «Астрономія», «Фізика».
Чуєва Ірина Миколаївна Спеціаліст вищої категорії, викладач дисциплін: «Медична біологія», «Основи мікробіології з імунологією», «Мікробіологія», «Хімія».