ЦИКЛОВА КОМІСІЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ТА ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ №1

1

Петрова Світлана Степанівна

Голова циклової комісії циклу професійноїта  практичної підготовки №1

Спеціаліст вищої категорії, викладач-методист, викладач дисциплін «Медсестринство у внутрішній медицині», «Внутрішня медицина»

Циклова комісія професійної та практичної підготовки №1 об’єднує дисципліни терапевтичного профілю.  Робота  циклової комісії, як і робота всього коледжу, спрямована на підготовку конкурентоспроможного спеціаліста, тому викладачі циклу плідно працюють над удосконаленням процесу навчання, впровадженням в навчальний процес інноваційних форм та методів навчання, втілюється досвід найкращих викладачів, передовий досвід інших медичних коледжів України.

Склад Циклової комісії №1 з питань професійної та практичної підготовки Медичного коледжу ХНМУ

Велика Вікторія Миколаївна Спеціаліст, викладач дисциплін: «Медсестринство в неврології», «Медсестринство в психіатрії і наркології», «Сімейна медицина», «Медсестринство в сімейній медицині», «Психіатрія та наркологія», «Загальний догляд за хворими та медична маніпуляційна техніка»
Курова Лідія Василівна Спеціаліст вищої категорії, викладач-методист, викладач дисциплін: «Медсестринство в сімейній медицині», «Педіатрія», «Медсестринство в педіатрії»
Савіна Ірина Миколаївна Спеціаліст другої категорії, викладач дисциплін «Геріатрія, геронтологія та паліативна медицина», «Основи ОП та ОП в галузі», «Медсестринство в оториноларингології»,  «Оториноларингологія», «Офтальмологія», «Медсестринство в офтальмології»
Середа Анжела Володимирівна Спеціаліст другої категорії, викладач дисциплін «Медсестринство у внутрішній медицині»,  «Внутрішня медицина»
Смелянська Юлія Олександрівна Спеціаліст вищої категорії, викладач-методист, викладач дисциплін «Медсестринство в дерматології та венерології», «Дерматологія та венерологія», «Неврологія», «Неврологія та психіатрія з наркологією», «Медсестринство вневрології»