ЦИКЛОВА КОМІСІЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ТА ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ №2

Полковникова 2

Полковникова Марина Вікторівна

Голова циклової комісії циклу професійноїта  практичної підготовки №2

Спеціаліст вищої категорії, викладач-методист, викладач дисциплін: «Медсестринство в хірургії», «Медсестринство в онкології», «Анестезіологія та реаніматологія», «Онкологія»

Робота циклової комісії професійної та практичної підготовки № 2 (цикл хірургічних дисциплін) в цілому спрямована на вирішення головної проблеми – формування навичок самостійного наукового пізнання та самоосвіти студентів на заняттях із дисциплін циклу.

Викладачі циклової комісії   працюють над проблемою: «Застосування інноваційних технологій в навчальному процесі».

Підвищення фахової майстерності студентів забезпечує гурткова робота. Студенти із задоволенням беруть участь в роботі студентських науково-практичних конференцій, виступають з профілактичними бесідами серед студентів коледжу, у школах міста; проводять волонтерську роботу у відділеннях ЛПЗ міста Харкова. Гуртківці під керівництвом викладачів проводять велику дослідну роботу в гуртках «Акушерка», «Хірургічна сестра». Професійні та творчі здібності студентів проявляються при підготовці та проведенні конкурсів серед студентів випускних курсів – «Краща хірургічна сестра(індивідуальна демонстрація професійних та творчих здібностей), «Рятівник» ( командна демонстрація здібностей та вміння працювати колективно).

Склад Циклової комісії №2 з питань професійної та практичної підготовки Медичного коледжу ХНМУ

Куренкова Катерина Михайлівна

Спеціаліст вищої категорії, викладач-методист к.пед.н.викладач дисциплін «Акушерство», «Гінекологія», «Репродуктивне здоров’я та планування сім’ї»

Луговець Ірина Сергіївна Спеціаліст, викладач дисципліни «Медсестринство в хірургії»
Якиміва Олена Олексіївна

Спеціаліст вищої категорії, викладач-методист, к.пед.н., викладач дисциплін «Медсестринство в акушерстві», «Медсестринство в гінекології», «Акушерство», «Гінекологія», «Хірургія», «Невідкладні стани в акушерстві та гінекології», «Невідкладні стани в хірургії»