Зразки завдань іспиту з біології

Орієнтовні завдання до проведення вступного іспиту з біології

Перша частина – 12 нескладних завдань з однією правильною відповіддю;

Друга частина  – 6 оптимальних тестових завдань з однією правильною відповіддю;

Третя частина  – 3 завдання на встановлення відповідності або на встановлення послідовності;

Четверта частина  – 2 завдання з відкритою відповіддю.

Перша частина

1.Укажіть характеристику клітини гриба.

А. містить хлоропласти

Б. накопичує глікоген

В. відсутня клітинна стінка

Г. накопичує крохмаль

 1. Який організм здатний до фотосинтезу?

А. залізобактерія

Б. ціанобактерія

В. папуга зелена

Г. пеніциліум – зелена пліснява;

 1. Укажіть представника типу кишковопорожнинні.

А. аскарида людська

Б.. актинія кінська

В. амеба звичайна

Г. п’явка медична

 1. Ссавці характеризуються наявністю…

А. трикамерного серця

Б. волосяного покриву

В. органів дихання – зябер

Г. повітряних мішків

 1. Укажіть складову організму людини, утворені епітеліальною тканиною.

А. міокард серця

Б. альвеоли

В. хрящі

Г. кістки.

 1. Укажіть кістку, яка входить до складу скелета вільних верхніх кінцівок.

А. променева

Б. скронева

В. ключиця

Г. ребро

 1. Укажіть камеру серця, у яку надходить насичена киснем кров від легень.

А. ліве передсердя

Б. праве передсердя

В. лівий шлуночок

Г. правий шлуночок.

 1. 8. У якому органі травної системи людини їжа подрібнюється, зволожується та первинно обробляється ферментами?

А. тонкому кишечнику

Б. ротовій порожнині

Б. печінці

Г. шлунку;

 1. Укажіть органічну речовину, мономерами якої є амінокислоти…

А. Вуглевод

Б. вітамін

В. ліпід

Г. білок

 1. Укажіть частку кори великих півкуль головного мозку, де розташована зорова зона.

А. потилична

Б. скронева

В. лобова

Г. тім’яна

 1. Укажіть структури шкіри, які беруть участь у терморегуляції.

А. клітини епідермісу

Б. сальні залози

В. потові залози

Г. нігті

 1. Укажіть залозу змішаної секреції.

А. надниркова

Б. гіпофіз

В. підшлункова

г. щитоподібна.

Друга частина

 1. Укажіть умови, за яких виникає резус-конфлікт між майбутньою матір’ю та дитиною, яку вона виношує, що призводить до руйнування еритроцитів плода.

А. дитина резус-негативна, мати резус-позитивна

Б. дитина резус-позитивна, мати резус-негативна

В. мати й дитина резус-позитивна

Г. мати й дитина резус-негативна

 1. Укажіть речовину, що бере участь у реакції зсідання крові.

А. інсулін

Б. альбумін

В. фібриноген

Г. гемоглобін

 1. Укажіть порушення зору, за якого промені від предметів фокусуються позаду сітківки.

А. дальтонізм

Б. далекозорість

В. астигматизм

Г. короткозорість.

 1. Положення «кожен триплет відповідає лише одній амінокислоті» є властивістю генетичного коду, а саме…

А. універсальність

Б. однозначність

В. надлишковість

Г. безперервність

 1. У процесі застосування цитогенетичного методу дослідження спадковості учені визначають…

А. генотип

Б. генофонд

В. каріотип

Г. генетичний код.

 1. Як називають еволюційний процес розходження ознак споріднених груп організмів унаслідок адаптації до різни х умов існування?

А. конвергенція

Б. дивергенція

В. паралелізм

Г. мутація

Третя частина

 1. Установіть відповідність між групами бактерій (1-4) та їхньою функцією у природі (А-Д).
     1. бактерії гниття А. розщеплюють органічні сполуки
1.     ціанобактерії Б. спричинюють захворювання людини
2.     паразитичні бактерії В. окислюють амоніак
3.     нітрифікуючи бактерії Г. засвоюють атмосферний азот
Д. збагачують грунт і водойми киснем

     20.Установіть відповідність між назвою білка (1-4) та його функцією (А-Д).

     1. кератин А. рухова
     2. пепсин Б. захисна
     3. актин В. структурна
4.     гемоглобін Г. транспортна
Д. каталітична
 1. Установіть послідовність перебігу процесів енергетичного обміну в клітині

А. цикл Кребса

Б. гліколіз

В. усмоктування моносахаридів в кров

Г. розщеплення полісахаридів до моносахаридів.

Четверта частина

 1. В Україні стрімко зростає кількість хворих на туберкульоз. Сформулюйте принципи організації профілактики цієї хвороби.

23. У чому полягає взаємозв’язок будови і функції серця людини?