Зразки завдань іспиту з української мови

Тестові завдання з української мови

І рівень

 1. Вкажіть, у якому рядку в усіх словах приголосні дзвінкі.
 • Ліра, упіймав, ранок, вікно, парк.
 • Задум, намір, мороз, ранній, вірно.
 • Найняти, нарада, мода, дарунок, зміна.
 • Майка, лінивий, район, віра, марка.
 • Лампа, рама, рій, лійка, воля.
 1. У якому рядку в усіх словах відбувається уподібнення приголосних звуків?
 • Ребро, журба, діжка, стегно, стіл.
 • Сільський, пісня, кузня, спорт, стіна.
 • Радість, вишня, розповідь, казка, вітряк.
 • Гребти, скосити, сміх, сікти, діжка.
 • Безжурний, принісши, зшивати, зчепити, зважся.
 1. Вкажіть, у якому рядку допущено орфографічну помилку.
 • Згрупувати, згаснути, здогадатися, змазати, змарнувати.
 • Скрутити, стерти, схвилювати, скінчити, створити.
 • Спинити, зчепити, скинути, сфотографувати, зносити.
 • Схилити, ствердити, спутати, сплющити, списати.
 • Збирати, збити, склепати, зпекти, звернути.
 1. У якому рядку всі слова слід писати з ь?
 • Дяд…ко, пис.мо, емал…, памороз…, рибал…чин.
 • Постат…, близ…кий, бояз…кий, тон…кий, вуз…ко.
 • В’юн…кий, джерел…це, кружал…це, Ковап…чук, палац…
 • Палец…, Хар…ків, сім…сот, с.огодні, утр…ох.
 • Одес.кий, брин…чати, стан…те, тр…ома, дз…об.
 1. Вкажіть, у якому рядку в орудному відмінку всі слова пишуться з подвоєними приголосними.
 • Повідь, міць, одіж, честь, молодість.
 • Сіль, тінь, піч, папороть, кров.
 • Лань, дань, щедрість, подорож, ніч.
 • Річ, мідь, галузь, паморозь, вісь.
 • Скатерть, жовч, повінь, ніч, січ.
 1. Знайдіть рядок, у якому всі слова є однозначними.
 • Україна, суниця, овес, суфікс, прикметник.
 • Добрий, палкий, старий, кривий, високий.
 • Малий, крило, ряд, сила, тепло.
 • Окремий, інший, сіяти, сказати, скакати.
 • Останній, котрий, сонце, щавель, квочка.
 1. Яке із значень слова голова є прямим?
 • Особа, яка керує зборами, засіданням; наприклад: голова зборів.
 • Частина тіла людини або тварини; наприклад: похитати головою.
 • Основне, головне в чому-небудь; наприклад: хліб — усьому голова.
 • Перші ряди, передня частина чого-небудь (колони, загону, групи та ін.), що рухається; наприклад: голова колони.
 • Продукт харчування у вигляді кулі; наприклад: голова цукру.
 1. З’ясуйте, в якому рядку слова становлять синонімічний ряд до слова уважно.
 • Неуважно, краєм ока, байдуже, погано, недбало.
 • Дивитися, слухати, читати, писати, переказувати.
 • Турботливий, чуйний, убачливий, увага, піклування.
 • Пильно, зосереджено, неослабно, старанно, ретельно.
 • Як-небудь, сяк-так, абияк, як доведеться, так читак.
 1. У якому рядку наведено форми одного слова?
 • Знаю, знаєш, знають, знаємо, знаєте.
 • Звір, звірятко, звіринець, по-звірячому, звірі.
 • Казка, переказ, переказати, казати, казки.
 • Дитина, дитинка, дитя, дитячий, дитятко.
 • Бідняк, біда, бідняцький, бідний, бідака.
 1. У якому рядку всі слова не мають закінчення?
 • Гарний, чорний, радісний, веселий, усміхнений.
 • Таксі, вдень, зліва, маючи, гарно.
 • Вушко, візок, морозець, підсніжник, паморозь.
 • Вись, глибина, захід, кава, тихий.
 • Голодно, метро, швидко, добро, золото.
 1. У якому рядку всі спільнокореневі слова є іменниками?
 • Береза, березень, берізка, березник, березняк.
 • Янтар, янтаревий, янтарний, янтарка, янтарно-жовтий.
 • Ціна, цінний, цінник, цінувати, цінність.
 • Говорити, говорун, говоріння, говоруха, говірка.
 • Музика, музикант, музикантка, музикознавець, музичний.
 1. Виберіть рядок, у якому дібрано іменники тільки чоловічого роду.
 • Сибір, тюль, рояль, таріль, радість.
 • Вік, синтаксис, вітер, ніч, пісок.
 • Біль, кір, насип, степ, плющ.
 • Поверх, коридор, ніж, цвіль, путь.
 • Честь, грам, рій, плащ, сміливість.

ІІ рівень

 1. Виберіть рядок, у якому всі іменники II відміни у родовому відмінку однини мають закінчення -у (-ю).
 • Вік, Лондон, стіл, тиждень, учень.
 • Мед, інститут, вітер, розум, сміх.
 • Гараж, жаль, камінь, Ужгород, рік.
 • Олівець, квадрат, штаб, театр, характер.
 • Зошит, ключ, інститут, парник, коридор.
 1. У якому рядку допущено помилку в правописі суфікса прикметників?
 • Невблаганний, здоровенний, блаженний, старанний, жаданий.
 • Несказанний, силенний, огненний, тьмяний, оліїстий.
 • Неоціненний, священий, значеннєвий, горобиний, торф’яний.
 • Нескінченний, страшенний, качиний, грушевий, палацовий.
 • Незрівнянний, морквяний, зміїний, бджолиний, картинний.
 1. З’ясуйте, у якому рядку всі числівники належать до порядкових.
 • Двадцять один, дванадцять, тридцять шість, дев’ятнадцять, шість.
 • Один, два, три, чотири, п’ять.
 • Двадцять перший, дванадцятий, тридцять шостий, дев’ятнадцятий, шостий.
 • Двадцять, тридцять, сорок, п’ятдесят, шістдесят.
 • Тридцять два, сорок вісім, сто три, двадцять, десять.
 1. Які форми майбутнього часу існують у сучасній українській мові?
 • Проста форма доконаного виду, складена форма недоконаного виду.
 • Проста форма недоконаного виду, складена форма недоконаного виду.
 • Проста форма доконаного виду, проста форма недоконаного виду, складена форма недоконаного виду.
 • Складена форма доконаного виду, проста форма доконаного виду.
 • Проста форма доконаного виду, проста форма недоконаного виду, складена форма доконаного виду.
 1. Укажіть, яке з речень є емоційним називним.
 • Хліб, картопля, соняшник — нічого цього не було б без сонця (3 часо­пису).
 • Сонце! Нам у кров хлюпни збудження весни! (П. Тичина)
 • Яка висока і густа трава! (Ю. Смолич)
 • Навіщо спогади? Нащо слова? (М. Рильський)
 • Життя і смерть! І вічний бій між ними, вічний бій (Л. Талалай).
 1. Визначте безособове речення, головний член якого виражений прислівником.
 • Та більшого дива, ніж слово, на світі нема і нема! (І. Драч)
 • Мудрішати з роками нам дано (В. Базилевський).
 • Треба було щось думати (А. Головко).
 • Навколо було надзвичайно тихо (С. Скляренко).
 • У хаті потемніло (Панас Мирний).

 

ІІІ рівень

Завдання 13 мають на меті встановлення відповідності. До кожного рядка, позначеного ЦИФРОЮ, доберіть відповідник, позначений БУКВОЮ, і поставте позначки в бланку відповідей.

 1. З’ясуйте, який відокремлений член речення відповідає кожному фрагментові речення

Відокремлений член речення               Приклади

 1. означення А. Я так люблю тебе, мій краю, красу твоїх степів і гір.
 2. прикладка Б. Данилко радо, з підскоком, біг до сусідів.
 3. обставина В. На світі все знайдеш, крім рідної матері.
 4. додаток Г. Він, п’ятирічний хлопчик, міг би гратися годинами.

Д. Ночували гайдамаки в зеленій діброві, на припоні пасли коні, сідлані, готові.

 1. З’ясуйте, який вид підрядного речення відповідає кожному фрагментові складного речення

Фрагмент речення                                   Вид підрядного речення

 1. …минуло п’ять хвилин, як… А. означальне
 2. …тішать око півонії, що їх… Б. з’ясувальне
 3. …цікаво слухати про те, як… В. часу
 4. …її пісня лилася, як … Г. порівняльне

Д. умови

 1. Доберіть приклад до кожного випадку вживання коми

Випадок уживання коми                         Приклад

 1. між однорідними членами речення А. Не страшна тобі ані посуха, ані дощ.
 2. при відокремленому члені речення Б. Сичі в гаю перекликались, та ясен раз у раз скрипів
 3. між частинами безсполучникового В. Жайворонок висить на невидимій нитці, співаючи весну.

речення

 1. між частинами складносурядного Г. Лягло сонце за горою, зірки засіяли.

речення

Д. Зоре моя вечірняя, зійди над горою.

 

ІV рівень

 1. Проаналізуйте речення, вкажіть, до якого типу ускладнених складнопідрядних речень воно належить.

З того боку, з якого надійшов був прочанин, з’являються три жіночі постаті. що хутко і легко посуваються, мов їм допомагають невидимі крила (Леся Українка).

 • З однорідною супідрядністю.
 • З однорідною супідрядністю і послідовною підрядністю.
 • З послідовною підрядністю.
 • З однорідною і неоднорідною супідрядністю.
 • З різночленною супідрядністю і послідовною підрядністю.
  1. Запишіть числівник 651 у давальному відмінку
  2. Яка з названих умов відокремлення означень є неправильною?
 • Відокремлюються означення, виражені прикметником чи дієприкметником із залежними від них словами, якщо вони дистантно розміщені щодо означуваного слова.
 • Означення, що відносяться до особових займенників, відокремлюються в будь-якій позиції.
 • Відокремлюються постпозитивні означення при наявності означень перед означуваним словом.
 • Завжди відокремлюються означення, виражені дієприкметниковими зворотами.

Відокремлюються постпозитивні означення, виражені дієприкметниковим чи прикметниковим зворотом.