ВИХОВНА РОБОТА

За організацію впровадження та контроль виховної роботи у Медичному фаховому коледжі  Харківського національного медичного університету відповідає заступник директора з виховної роботи   Гуляєва Ірина Володимирівна.

Основна базова ланка виховного процесу, через яку і за допомогою якої виховна робота проектується і реалізується на студента – це керівник групи.

Виховна робота у коледжі здійснюється відповідно нормативно-правових документів, що регламентують виховний процес у вищих навчальних закладах України, загальноколеджевого плану  виховної роботи, планів завідуючих відділеннями, керівників груп; носить системний характер та реалізовується через інфраструктуру: педагогічна рада, завідуючі відділеннями, методичний кабінет, циклові комісії, керівники груп, студентська рада, студентська профспілкова організація, бібліотека коледжу, рада з профілактики правопорушень, що дозволяє забезпечувати комплексний підхід до виховного процесу.

Плани виховної роботи складаються календарно на семестр, місяць, розглядаються на засіданні методичного об’єднання керівників академічних груп та затверджуються директором.

Під час планування і впровадження виховної роботи обов’язково враховується специфіка, традиції, матеріальна база коледжу та можливості педагогічного колективу.

Реалізація основних завдань і принципів виховання здійснюється за  напрямами: національно-патріотичне виховання, інтелектуально-духовне, громадянсько-правове, моральне, екологічне, естетичне, трудове, фізичне і утвердження здорового способу життя. Виховні напрями тісно взаємопов’язані, доповнюють один одного і утворюють цілісну систему виховання. Ця система знаходить своє відображення у виховних заходах, які проводяться у коледжі.

Естетичне виховання у коледжі реалізовується через прищеплення  молоді естетичних поглядів, смаків, які ґрунтуються на народній естетиці та кращих надбаннях української та світової культур; вироблення вмінь власноручно примножувати культурно-мистецьке надбання народу, відчувати і відтворювати прекрасне у повсякденному житті. З цією метою проводяться традиційні огляди-конкурси художньої самодіяльності студентів, вернісажі-конкурси творчих робіт з природних матеріалів, екскурсії до музеїв міста; до театру імені М.Коцюбинського та інші виховні заходи.

Художню творчість студенти проявляють у стіннівках: до Дня освіти, до Дня української писемності, до новорічного свята та інщі.