Українська мова за професійним спрямуванням

  1. Вступ. Державотворча роль мови. Функції мови. Стилі, типи і форми мовлення.

Опрацювати підручник Козаченко Г.В. Українська мова за професійним спрямуванням С.8-29

 

  1. Літературна мова. Мовна норма. Культура мови. Культура мовлення під час дискусії

Опрацювати підручник Козаченко Г.В. Українська мова за професійним спрямуванням С.30-43, виконати вправи

Опрацювати підручник Шевчук С.В., Клименко І.В. Українська мова за професійним спрямуванням С. 251-256