Історія медицини та медсестринства

Дивлячись на минуле — схиліть голови,

дивлячись на майбутнє — засукайте рукави.

Б. Шоу

Медицина — Богом благословенна наука. Історія медицини та медсестринства — це наука про виникнення, розвиток і сучасний стан медицини та медсестринства як її складової – джерело медичних знань, “сховище” славних традицій, які створюються та передаються із покоління в покоління. Як наука і предмет викладання вона має велике значення для підготовки всебічно розвинених медсестер з базовою вищою освітою, медсестер-бакалаврів, оскільки дає можливість в історичній послідовності простежити розвиток медичних знань, спрямованості медичної діяльності залежно від розвитку науки та змін світогляду і допомагає правильно розуміти сучасний стан медицини, передбачити перспективи розвитку. Для інтерпретування розвитку медицини в історичній ретроспективі, трактування основних історико-медичних подій особливе значеннямає знайомство з історичним методом, який є основним при проведенні історико-медичного дослідження та обов’язковим спеціальним у групі методів сучасних медичних досліджень, а також розуміння необхідності при вивченні Історії медицини акцентувати увагу на залежність рівня і характеру світової, вітчизняної та регіональної медицини, системи охорони здоров’я,  суспільного здоров’я від соціально-політичних і матеріальних умов, світогляду, рівня розвитку культури і науки конкретних історичних періодів.

ВСТУП. ВИТОКИ МЕДИЦИНИ

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ

 1. Що вивчає наука – «Історія медицини»?
 2. На які частини поділяється наука – «Історія медицини» і що вони вивчають?
 3. Які джерела інформації про первинну медицину ви знаєте?
 4. Які якості людини притаманні медичним працівникам?
 5. Яке значення медицини в житті суспільства? Культурологічна роль.
 6. Яке значення медсетринства в житті суспільства? Соціальна роль.
 7. Назвіть періодизацію та хронологію первісної історії медицини.
 8. Назвіть 5 етапів розподілу всесвітньої історії.
 9. Які дії тварин наслідували первісні люди для лікування?
 10. Які ви знаєте цілющі водні джерела, що відкрито за допомогою тварин?
 11. Які перші цілющі рослини відкриті людиною і для лікування яких недугів?
 12. Що вважали основними причинами хвороб первісні люди?

МЕДИЦИНА СТАРОДАВНЬОГО СВІТУ

Запитання і завдання

 1. Назвіть основні періоди в історії Стародавнього Єгипту.
 2. За допомогою яких джерел вивчають історію медицини давньоєгипетської держави?
 3. Який найважливіший папірус вважають медичною енциклопедією давніх єгиптян? Схарактеризуйте його.
 4. Які досягнення хірургії в Стародавньому Єгипті?
 5. Які лікарські засоби та лікарські форми використовували єгипетські лікарі?
 6. Що сприяло накопиченню , анатомічних знань  у єгиптян?
 7. Як здійснювалась підготовка лікарів у Стародавньому Єгипті?
 8. Яких гігієнічних правил дотримувалося населення?
 9. Яке історичне значення давньоєгипетської медицини?

Запитання і завдання

 1. Назвіть основні періоди в історії  народів Стародавньої Індії.
 2. Схарактеризуйте ведичний період та його особливості.
 3. За допомогою яких джерел вивчають історію медицини давньоіндійську медицину?
 4. Які особливості підготовки давньоіндійських лікарів?
 5. Яка роль належала лікарській етиці давньоіндійській медицині?
 6. Які основні напрями мистецтва лікування древніх індусів, які відображенні у медичних трактатах “Чакара-самхіта” та “Сушрута-самхіта”?

Запитання і завдання

 1. Назвіть основні досягнення народів Стародавнього Китаю.
 2. Назвіть основні джерела для вивчення медицини народів Стародавнього Китаю.
 3. Схарактеризуйте основні напрями китайської філософської думки.
 4. Поясніть, як правило взаємоперетворення їнь і ян застосовують у китайській имедицині.
 5. Розкрийте філософську концепцію ідеї про п’ять елементів та  її зв’язок з медициною.
 6. Як здійснювалась підготовка лікарів у Стародавньому Китаї.
 7. Назвіть видатних кітайських лікарів та розкажіть про їхні досягнення в галузі медицини.
 8. Чому анатомічні й фізіологічні знання китайських  учених були недостатніми? Думку обгрунтуйте.
 9. Яку роль відводили діагностиці в медицині Стародавнього Китаю?

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ МЕДИЦИНА ЄГИПТУ, ІНДІЇ, КИТАЮ

 1. Коли з’явилися перші відомості про давньоєгипетські тексти?
 2. Коли і хто розгадав єгипетські ієрогліфи?
 3. Як називаються документи де записано медичні знання єгиптян?
 4. Як звали обожненого лікаря з Єгипту на початку ІІІ тисячоріччя до н.е.?
 5. Що собою представляв Єгипетський календар прийнятий у Римській імперії?
 6. Яка хвороба поширилася завдяки спорудженню зрошувальної системи?
 7. Що вимагала лікарська етика того часу?
 8. Як виглядали справи в лікуванні зубів?
 9. Назвіть традиційні вимоги до гігієни в Єгипті?
 10. Як передавали медичні знання у Древньому Єгипті?
 11. Яке відбувалося адміністрування закладів щодо лікування?
 12. Чи займалися лікарі бальзамуванням?
 13. Військові лікарі – що вміли лікувати?
 14. Уринотерапія – її місце в Древнєм Єгипте.
 15. Що собою являла харапська культура в Індостані?
 16. Аюверда – що це?
 17. Назвіть касти, які мали право займатися лікуванням.
 18. Які основні речовини в тілі людини розрізняли стародавні індійські вчені?
 19. Які медичні школи були в Індії?
 20. Які прояви душевного стану людини сприяють виникненню захворювань?
 21. Діагностика: на що треба звертати увагу?
 22. При догляді за хворим на що звертали увагу?
 23. Яку з медичних наук шанували найбільш в Індії?
 24. Як називається китайська книга з медицини?
 25. Що використовували для анестезії китайські лікарі?
 26. Якою є превентивна медицина?
 27. Назвіть 4 частини китайської медицини на початку, та розподіл на 11 пізніше.
 28. Назвіть 9 сучасних напрямків медицини Китаю.
 29. Разом з призначенням ліків і застосуванням акупунктури які методи дії використовують?
 30. Що таке акупунктура?
 31. Що відрізняє китайську медицину від західної?
 32. Як проводиться попереднє діагностування?
 33. У чому полягає протилежність у підходах до початку лікування між медиками Європи та Китаю?

Запитання і завдання

 1. Назвіть основні періоди історії Стародавньої Греції.
 2. Які особливості та історичне значення культури народів Стародавньої Греції
 3. Розкажіть про виникнення Кнідоської та Кротонської медичних шкіл в античні часи.
 4. Що ви знаєте про зв’язок філософії та медицини в античні часи?
 5. Назвіть основні ідеї «Кодексу (клятви) Гіппократа».
 6. Які наукові досягнення дали людству народи Стародавнього Риму?
 7. Розкажіть про здобуття медичної освіти у Стародавньому Римі.
 8. Які відкриття в галузі медицини здійснив  визначний античний лікар Асклепіад?
 9. Які досягнення античної медицини?

МЕДЕЦИНА  СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ

Запитання і завдання

 1. Медицина Візантії. Орибазій. Монастирська медицина.

 2. Внесок арабів у світову медицину.

 3. Погляди Авіценни на лікування і профілактику хвороб.

 4. Медицина в Західній Європі за доби раннього середньовіччя.

 5. Перші світські медичні школи та система освіти в них.

 6. Що ви знаєте про «Салернський кодекс здоров’я»?

МЕДИЦИНА В ЕПОХУ ВІДРОДЖЕННЯ

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ МЕДИЦИНА В ЕПОХУ ВІДРОДЖЕННЯ (ПІЗНЄ СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ)

 1. Пізнє середньовіччя – як називається епоха, що відповідає йому? На які віки припадає?
 2. Який університет став центром гуманістичних ідей і нової науки?
 3. Чим характеризується епоха Відродження: живопис, скульптура, медицина?
 4. Як Парацельс визначав причини причини хронічних захворювань?
 5. Поясніть теорію від Фракастро про поширення заразних хвороб.
 6. Що писав і радив Авіцена про використання води?
 7. Що описав італієць А.Везалій? 8) Який вклад вніс англієць У.Гарвей?
 8. Який вклад вніс швейцарський лікар Парацельс?
 9. Хто такий Леонардо да Вінчі?
 10. Який внесок Леонардо да Вінчі у розвиток культури, інженерії, медицини?
 11. Хто вперше підготував анатомічні малюнки для студентів-медиків?
 12. Чим цінні малюнки від Леонардо для вивчення кінцівок?
 13. Де Мікеланджело вивчав анатомію? Хто він за фахом?
 14. Як давно використовували кровопускання та п’явок?
 15. Хто підготував перший анатомічний атлас?
 16. Яку особливу увагу приділяли для породіль?
 17. Кому належить вислів: «Усе живе із яйця»?

МЕДИЦИНА ЧАСІВ КІІВСЬКОІ РУСІ

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ

 1. Визначте позитивні і негативні чинники монастирської медицини Київської Русі.
 2. Яким був особистий внесок перших руських лікарів Антонія, Алімпія та Агапіта у розвиток медичної справи на Русі?
 3. Назвіть найхарактернніші відмінності сваітської та монастирської медицини на Русі.
 4. Дайте характиристику наукової медичної діяльності Євпраксії Мстиславівни.
 5. Зробіть висновок про загальний стан розвитку медичних знань у Київській Русі.

МЕДИЦИНА УКРАЇНИ IV – VII ст.

ТЕМИ ДЛЯ  ПРЕЗЕНТАЦІЙ

 1. Медичні знання трипільців, скіфів, слов’янських племен.
 2. Розвиток медицини Стародавнього Єгипту.
 3. Розвиток медицини Стародавньої Індії.
 4. Трактати Чарака, Сушрута.
 5. Розвиток медицини Стародавнього Китаю.
 6. Розвиток медицини Візантії.
 7. Розвиток медицини Сходу.
 8. Медицина Тибету.
 9. Розвиток медицини Стародавньої Греції.
 10. Розвиток медицини Стародавнього Риму.
 11. Боротьба у XII – XVI ст. з епідеміями тифу, прокази, чуми, віспи.
 12. Зародження перших протиепідемічних заходів.
 13. Медицина епохи Відродження.
 14. Лікарі-новатори: Парацельс, Френсіс Бекон, Андреас Везалій.
 15. Сестринська справа Середньовіччя.
 16. Відкриття клітини. Розвиток експериментальної медицини.
 17. Розвиток медицини Київської Русі.
 18. Розвиток медицини в Західній Україні.
 19. Розвиток медицини в Східній Україні.
 20. Медицина України XIV – XVII ст.
 21. Розвиток медицини в Англії.
 22. Розвиток медицини в Німеччині, Швейцарії.
 23. Розвиток медицини в Франції, Італії.
 24. Наукові досягнення в медицині XIX – XX ст..
 25. Медсестринство в Європі.
 26. Медсестринство в США.

МЕДИЧНА НАУКА В ЄВРОПІ