Медсестринство у внутрішній медицині

24.09  (8год) Практичне заняття

Тема: Суб’єктивні методи обстеження пацієнта медичною сестрою.

– лекція №2 . Тема лекції: Суб’єктивні та об’єктивні методи обстеження -підручник  «Медсестринство в терапії» за загальною редакцією проф. М.І. Шведа та проф.. Н.В. Пасєчко, стор. 34-38

– відповісти на питання КРОК –М за даною темою

02.10 (8год) Практичне заняття

 Тема: Об’єктивні методи обстеження пацієнта медичною сестрою

лекція №2 . Тема лекції: Суб’єктивні та об’єктивні методи обстеження -підручник

– підручник  «Медсестринство в терапії» за загальною редакцією проф. М.І. Шведа та проф.. Н.В. Пасєчко, стор. 38-73

– відповісти на питання КРОК –М за даною темою

27.10 (8год)  Практичне заняття

Тема: Навчальна практика:робота в приймальному відділенні

–  виконання посадових обовязків медичною сестрою, участь у загальному огляді, проведенні антропометрії, санітарного оброблення. Заповнення та ведення м/с документації

– навчальний посібник   «Основи медсестринства в модулях» Н.М. Касевич Стор. 168-188

– відповісти на питання КРОК –М за даною темою

29.10 (8год) Практичне заняття 

Тема: Лабораторні методи дослідження

– Оволодіння особливостями підготовки пацієнтів до різних лабораторних досліджень, правилами й технікою взяття біоматеріалу для досліджень

– навчальний посібник   «Основи медсестринства в модулях» Н.М. Касевич Стор.   201-259, 294-302

– відповісти на питання КРОК –М за даною темою