Основи психології та міжособове спілкування

15.01.2021

  1. Лекція № 1 «Задвання та значення загальної психології. Психіка та свідомість. Методи психологічного дослідження»
  1. Лекція № 2 «Особистість. Психічні якості особистості»

 

09.02.2021

  1. Лекція № 3 «Пізнавальні процеси. Відчуття та сприймання. Пам’ять. Мислення. Інтелект»
  1. Лекція № 4 «Психологічні стани в нормі та патології. Емоції, почуття. Воля»

 

11.02.2021

  1. Лекція № 5 «Спілкування. Психологічне спілкування медичних працівників між собою та з пацієнтами з різними захворюваннями»
  1. Лекція № 6 «Конфлікт. Конфліктні ситуації та запобігання їм. Типи поведінкових реакцій»