ПУБЛІЧНА ІНФОРМАЦІЯ

Статут

Ліцензія на провадження освітньої діяльності

Структура та органи управління

Кадровий склад закладу освіти згідно з ліцензійними умовами

Освітні програми, що виконуються в закладі

Територія обслуговування, закріплена за закладом освіти його засновником

Інформація про мову освітнього процесу

Наявність вакантних посад

Матеріально-технічне забезпечення

Моніторинг якості знань

Річний звіт про діяльність закладу

Умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребами

Розмір плати за навчання

Перелік додаткових освітніх та інших послуг, їх вартість, порядок надання та оплати

Правила поведінки для здобувачів освіти

План заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в закладі освіти

Порядок подання та розгляду (з дотриманням конфіденційності) заяв про випадки булінгу (цькування) в закладі освіти

Порядок реагування на доведені випадки булінгу (цькування) в закладі освіти та відповідальність осіб, причетних до булінгу (цькування)

Кошторис

Фінансовий звіт про надходження та використання всіх отриманих коштів

Інформація про перелік товарів, робіт і послуг, отриманих як благодійна допомога, із зазначенням їх вартості, а також про кошти, отримані з інших джерел, не заборонених законодавством

Інша інформація, що оприлюднюється за рішенням закладу або на вимогу законодавства