Студрада

3

IMG_6700

Голова студентського самоврядування 

Шевченко Дар’я Дмитрівна

IMG_6693

Члени студентського самоврядування

З метою вдосконалення навчально – виховного процесу призначити старостами академічних груп:

На відділенні «Сестринська справа» студентів:

11 – М група                                   Тарабан Катерина Євгенівна                                      

21 – М група                                       

22 – М група                                      

23 – М група                                   Фоменко Аріна Андріївна

31 – М група                                       

32– М група                                     Шевченко Дар’я Дмитрівна

33 – М група 

34 – М група                                                

41 – М група                                     Рожкова Катерина Олексіївна

42 – М група                                    Яковлева Катерина Андріївна

43 – М група                                    Камалдінова  Юлія  Миколаївна

На відділенні «Акушерська справа»:

25 – А група

35 – А група                                        

На відділенні «Лікувальна справа»:

16 – Ф група                                       Богун Оксана Олександрівна

26 – Ф група                                       Новікова-Леппа Єлизавета Вячеславівна

36 – Ф група                                       Козовник  Марія  Юріївна

46 – Ф група                                       Шикова Світлана Віталіївна

                        

Студентське самоврядування у Медичному фаховому коледжі ХНМУ — невід’ємна частина громадського самоврядування, що забезпечує захист прав і інтересів осіб, які навчаються у навчальному закладі, і їхню участь в управлінні коледжем. У своїй діяльності органи студентського самоврядування керуються законодавством України, Положенням навчального закладу і Положенням про студентське самоврядування у Медичному фаховому коледжі ХНМУ.

 структура

Студентське самоврядування – це така форма управління, яка передбачає активну участь студентів у підготовці і реалізації рішень, що стосуються життєдіяльності навчального закладу, заохочення студентів у різні види соціально значимої діяльності, прояв ініціативи студентства.

 Участь в органах студентського самоврядування дає молодій людині можливість розкрити свій потенціал, реалізувати свої здібності, навчає приймати рішення і аналізувати результати, сприяє соціальному, етичному і творчому зростанню особи.

  У студентському самоврядуванні беруть участь старости академічних груп.

4